xem tử vi

tu vi tuoi dau (9)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Quý Dậu (1933, 1993, 2053)

Nữ Mạng – Quý Dậu Sinh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sinh đặng can này, Nam
tu vi tuoi dau (1)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Quý Dậu (1933, 1993, 2053)

Nam Mạng – Quý Dậu Sinh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Tử Vi độ mạng Luận xem số mạng con Gà, Mạng Kim cung Chấn ráng
tu vi tuoi dau (1)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Kỷ Dậu (1909, 1969, 2029)

Nữ Mạng – Kỷ Dậu Sinh năm: 1909, 2029 và 2029 Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. hợp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Ngọ
tu vi tuoi dau (2)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Kỷ Dậu (1909, 1969, 2029)

Nam Mạng – Kỷ Dậu Sinh năm: 1909, 1969 và 2029 Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng Kỷ Dậu mạng Thổ cung Khôn, Đại trạch đất lớn
tu vi tuoi dau (3)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Đinh Dậu (1957, 2017, 2077)

Nữ Mạng – Đinh Dậu Sinh năm: 1957, 2037 và 2077 Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy hoài ngày đ êm. Xuân, Hạ sinh đặng hợp thời, Hỏa
tu vi tuoi dau (4)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Đinh Dậu (1957, 2017, 2077)

Nam Mạng – Đinh Dậu Sinh năm: 1957, 2017 và 2077 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng Đinh Dậu cung Tốn tuổi ta, Lửa ở dưới núi