shop bán trâu phong thủy

Tượng Trâu vàng bột đá trên đế thủy tinh Y346

Tượng Trâu vàng bột đá đế thủy tinh no đủ bình an Y346

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu nhiệm lao nhiệm oán bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 0.7kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, no đủ, dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh
Tượng Trâu phong thủy bột đá xanh ngọc Y348

Tượng Trâu xanh bột đá ngọc an lành cát tường Y348

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá màu xanh (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 25cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, no đủ, dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh như Nhị Hắc, Ngũ Hoàng,
Tượng Trâu vàng phong thủy bột đá đế gỗ Y345

Tượng Trâu vàng bột đá mạ đế gỗ chế hóa hung tinh Y345

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 19cm x 17.5cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, no đủ, dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh như Nhị Hắc, Ngũ
Tượng Trâu vàng phong thủy tiết tiết cao thăng C139

Tượng Trâu vàng phong thủy bột đá cao thăng tiết tiết C139

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 88cm x 27cm x 40cm + Khối lượng: 5.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, no đủ, dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh như Nhị Hắc, Ngũ
Tượng Trâu phong thủy bột đá mạ vàng đế gỗ Y344

Tượng Trâu vàng phong thủy bột đá mạ đế gỗ tài lộc hợp mệnh Y344

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10.5cm x 20.5cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, hợp với Tỵ-Dậu-Sửu + Cách sử dụng: trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách,.. +
Tượng Trâu vàng phong thủy đế thủy tinh hồng vận cao thăng Y347

Tượng Trâu vàng đế thủy tinh cao thăng hồng vận Y347

+ Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 5cm x 23cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, no đủ, dùng để chế hóa, trấn yểm các hung tinh như Nhị Hắc, Ngũ