coi tử vi trọn đời

tu vi tuoi dau (7)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Tân Dậu (1921, 1981, 2041)

Nữ Mạng – Tân Dậu Sinh năm: 1921, 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan Âm độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu, mạng Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề đá mọc tàng, Đông Xuân sinh
tu vi tuoi dau (8)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Tân Dậu (1921, 1981, 2041)

Nam Mạng – Tân Dậu Sinh năm: 1921, 1981 và 2041 Cung ĐOÀI Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng Tân Dậu số mạng như vầy, Là cây lựu đá cung
tu vi tuoi dau (9)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Quý Dậu (1933, 1993, 2053)

Nữ Mạng – Quý Dậu Sinh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sinh đặng can này, Nam
tu vi tuoi dau (1)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Quý Dậu (1933, 1993, 2053)

Nam Mạng – Quý Dậu Sinh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Tử Vi độ mạng Luận xem số mạng con Gà, Mạng Kim cung Chấn ráng
tu vi tuoi dau (1)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nữ tuổi Kỷ Dậu (1909, 1969, 2029)

Nữ Mạng – Kỷ Dậu Sinh năm: 1909, 2029 và 2029 Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. hợp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Ngọ
tu vi tuoi dau (2)

Xem lá số tử vi trọn đời cho Nam tuổi Kỷ Dậu (1909, 1969, 2029)

Nam Mạng – Kỷ Dậu Sinh năm: 1909, 1969 và 2029 Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng Kỷ Dậu mạng Thổ cung Khôn, Đại trạch đất lớn