chọn tranh phong thủy

Chọn tranh phong thủy cho tuổi Dậu

Lựa chọn những loại tranh phong thủy cho những người tuổi Dậu

Tuổi Dậu: Gồm có các tuổi sinh năm: 1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 2005 Tuổi Dậu khi muốn chọn tranh phong thủy để mang lại may mắn, thì nên chọn một trong các loại tranh sau: a- Tranh phượng hoàng, Bách điểu triều phụng, Tam dương khai thái, Trăm con sơn dương,